Länkar

Organisationer

Greenpeace - Greenpeace´s hemsida kan varmt rekommenderas. Den är väl genomarbetad, lättnavigerad och informativ.

Kretsloppshuset - I Mörsil, nära Östersund. Många likheter med Växhuset.

CAT - Centrum för alternativ teknologi (CAT) i England har varit verksamt under ett par decennier. Stora likheter med de idéer som präglar Ekocentrum Mobodarne.

Ekoturismföreningen - Föreningen som verkar för en miljöanpassad turism.

Jordens Vänner - Svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation.

Svenska Naturskyddsföreningen - Mycket värdefull miljöinformation.

Fältbiologerna - Svenska Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation.

Världsnaturfondens klimatsida - bra info om den globala uppvärmningen

EOLSS - Encyklopedia of Life Suport System (EOLSS) är en enastående samling fakta om vår värld som är tillgänglig mot en avgift. EOLSS drivs av UNESCO och samanställs av forskare från världens alla hörn. Uppdateras kontinuerligt.

Worldwatch - Worldwatch är ett oberoende amerikanskt miljöinstitut som varje år ger ut en studie om tillståndet i världen och också en intressant tidskrift. (Den finns att läsa i Växhusets infotek).

Jordskepp

Earthship Biotecture - Intressant sida från jordskeppsrörelses grundare Michael Reynolds i USA.

Sci-Scotland - Skottlands första Jordskepp, utanför Edinburgh.

Lowcarbon - Englands första Jordskepp i Brighton.

Myndigheter

Miljödepartementet

Naturvårdsverket

EU:s miljösida