Visionen om den goda byn

Här vid Edesjön i Mobodarne bygger vi en ekoby som ska kunna försörja ett 20-tal bofasta med ett minimum av insatser i form av energi och resurser från omgivningen. Vi delar en vision om en hållbar, fredlig och solidarisk utveckling på vår jord.

Vi strävar efter att leva så att vi på ett klokt sätt hushållar med de rikedomar som vår planet erbjuder oss så att andra människor idag såväl som i framtiden inte förhindras samma möjlighet som vi att leva ett gott liv.

Permakultur är vårt verktyg och vår ledstjärna i detta arbete. Med hjälp av Permakultur vill vi bygga en gemenskap där experimentlusta och lekfullhet får frodas och med en öppenhet ut mot omvärlden. Förhoppningen är att Ekoby Växhuset ska inspirera fler att verka för en hållbar samhällsutveckling och samtidigt erbjuda byns medlemmar en rik social vardag. Viljan att medverka till visionens förverkligande ska vara vägledande när det gäller vilka som ska erbjudas möjlighet att bosätta sig i byn. Alla beslut i byn fattas i konsensus

Historik

För 40 år sedan flyttade vi, Sonja och Ralf Palmpers, till ett litet avstyckat torp här i Mobodarne. Förutom vår egen bostad fanns då ett uthus på 50 m2. Marken var på 5000 m2. Vi drömde om ett jordnära och resursbevarande sätt att leva och bo. Genom kontakten med Permakultur i mitten av 80-talet fann vi i konceptet ett hoppfullt verktyg för att utforma hållbara bosättningar.

Vi ville lära oss att odla och producera något med våra egna händer och samtidigt verka utåt för en hållbar utveckling och mot tillväxtsamhällets vansinne. Det ledde till startandet av Växhuset Ord & Jord som syftade på växande både vad gäller kunskap och insikt, ord, och produktion av livsmedel, jord. Idén att bygga en kursgård för hållbar utveckling växte sig stark. Långsamt förvandlade vi det lilla uthuset till vad som kom att bli Växhusets kursgård och senare tillkom även vårt 12-kantiga vandrarhem som vi nu driver i samverkan med Svenska Turistföreningen. Tidigare hade vi uppfört en snickeriverkstad för att ha en plats att bygga allt som planerades. Vi köpte in ett par intilliggande skogsfastigheter för att få tillräckligt med mark för våra projekt och möjlighet att hämta ved från egen skog.

Ekobyidén tar form

Vår son, John, är vuxen och lever med fru och barn i Stockholm.Vi själva har jobbat med att utveckla verksamheten här i över 20 år och kände ett starkt behov av att ta nästa steg. Vi ville dela vårt drömprojekt med flera likasinnade. När fler kommer samman ser vi en möjlighet att lättare kunna utveckla det som vi själva velat men inte hunnit med på egen hand. Det kan gälla odlingar, djurhållning, olika energiprojekt och mycket annat. Många hörde av sig och var intresserade av idén men inte förrän en familj med två barn tog beslutet om att bli de första nybyggarna tog projektet form. Det var 2013 då familjen Husson, Eva och Wylliam, med barnen Tia och Arvin flyttade från Luleå ned till Söderhamn och började planera sitt husbygge. Under de första åren byggde de ett litet hus för att snabbt kunna flytta in.Nu har det gått 9 år och deras nya hus är färdigt. De har byggt hela huset själva och det inrymmer både bostad och kontor för Wylliams ingenjörsfirma. 

IMG 1797 webb

Under ett flertal somrar har vi tagit emot volontärer från både Sverige och övriga Europa. Ett av volontärprojekten har varit ett ”jordskepp” med förebilder i USA. Vi kallar det numera Solskeppet då vi infört egna lösningar och anpassningar till vårt nordliga klimat. Bygget har gått långsamt och är långt ifrån färdigt. Det finns dock en plan för huset som är tänkt att inrymma en gemensamhetslokal för ekobyn och eventuellt ett växthus för plantuppdragning samt en scen för sommarevenemang.

Detta kan vi erbjuda dig som intresserad nybyggare idag

IMG 7110 webb

En tomt på drygt 1000 m2 för permanent boende med tillhörande andel (1/5) i den samfällda marken med 4 ha skog och drygt en ha åker utmed Edesjön. Dessutom en andel (1/5) i en gemenskapsanläggning som består av en välutrustad verkstad, gästrum för fyra personer, vedförråd, lada, brunn, en avloppsanläggning, ett gemensamt solenergisystem och Solskeppet. Ett underbart läge vid en liten vacker skogsjö med gott om fisk, stora skogar och berg. Närhet till Växhusets vandrarhem som kan ta emot 20 gäster och kursgården som förutom vår egen bostad rymmer servering, en liten ekobutik, konferenslokal/biograf och ett vinterbonat växthus. Allt är byggt med stor omsorg och med material som valts för att inte skada människor och miljö. Uppvärmning med sol och ved och kretsloppsanpassade system för vatten och avlopp.
Idag är vi fyra hushåll i Ekoby Växhuset. Förutom Familjen Husson och vi själva har även Stefan Lundgren, tvåbarnspappa till Elvira och Moa köpt en andel i ekobyn.
Patrik Knutsson är den fjärde delägaren som precis har påbörjat byggandet av sitt hus.

IMG 7115 webb

En tomt finns fortfarande tillgänglig för den som är miljöengagerad och vill dela en gemenskap som strävar mot självbärgning och hög resiliens. Kanske kan vi erbjuda ytterligare någon tomt i framtiden men vi bör inte vara mer än ca 20 personer i byn med tanke på tillgången på resurser såsom vatten och åkermark och för att behålla en gemenskap där vi känner varandra väl och har lätt att fatta beslut.

Försörjning

Söderhamns kommun är en typisk norrländsk småstadskommun med hög arbetslöshet men med goda förutsättningar att bli en hållbar kommun då man har tillgång till vatten, skogar, hav och dessutom goda tågförbindelser både norr- och söderut. Mobodarne ligger 18 km sydväst om stadskärnan och 25 km från grannkommunen Bollnäs.

Med de lokaler, mark, skog och vatten som finns här på Ekocentrum finns alla möjligheter för den kreative att skapa sin försörjning på ort och ställe. Det är vår förhoppning att du som är intresserad av en tomt här också eftersträvar lokal försörjning, kanske från början som en del bland andra inkomstkällor. Här finns utrymme för kurser av olika slag, hantverk, odling, djurhållning med mera. Dessutom kan de besöksnäringar som finns här idag vidareutvecklas och erbjuda flera nya arbetstillfällen.

Organisation

Varför erbjuder vi privata tomter och inte ett gemensamt ägande? Vi har funderat mycket genom åren på hur en ekogemenskap skulle kunna organiseras och vi tror idag att en kombination av gemensamt och privat ägande har de bästa förutsättningar att bli livskraftig och hållbar. Vi tror att de flesta har ett behov av att äga sin plätt där man själv bestämmer om förutsättningarna. Samtidigt finns ett stort behov av gemenskap och många fördelar med samägande och samnyttjande. Det är ett bra sätt att spara pengar, arbete och naturresurser. Förutom det som idag är gemensamt skulle fordon och redskap för byggnation och odling med fördel kunna ägas tillsammans. Om t ex odlingar ska organiseras tillsammans eller enskilt kan vara en fråga som var och en kan ta ställning till och där båda alternativen kan fungera parallellt. Med en privatägd tomt är det också lättare att vid behov låna pengar i bank.

Vår avsikt är således att varje hushåll ska erbjudas en privat sfär där det egna kreativa skapandet ska ha fritt spelrum så länge det inte begränsar omgivningens behov. Vi eftersträvar spridning av åldrar och yrkessammansättning men ser gärna att fler barnfamiljer får möjlighet att etablera sig här. Förhoppningen är att bostäderna uppförs med olika lösningar vad gäller design, material och koncept så att en spännande variation av bostäder uppnås. Alla som köper en andel i byn får skriva under ett kontrakt som innebär att man ansluter sig till den gemensamma visionen och miljöanpassar sitt boende utifrån Permakulturprinciperna

Intresseanmälan

Intresserade kan kontakta oss på telefon eller skicka ett mail och sätta upp sig på intresselistan. Det är viktigt att ha klart för sig att en tomt i ekobyn alltid hänger ihop med en andel i gemenskapen och också innebär krav på att delta aktivt i vårt gemensamma utvecklingsarbete. En annan förutsättning är att man bosätter sig permanent på tomten.

Vi är tacksamma om du som är intresserad av konceptet hjälper till genom att sprida kännedom om projektet och gärna länkar till vår hemsida.

Mobodarne 2022

Ralf och Sonja Palmpers

Telefon 0702-552613

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.